Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Cardif ARD podpisał Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej


 

Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce 4 kwietnia 2016 roku dołączył do grona firm, które jako członkowie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej podpisały wydaną przez nią Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu (CSR).

Dokument ten stanowi potwierdzenie, że firma zarządzana jest zgodnie z zasadami transparentności, etyki oraz poszanowania dla człowieka i zasobów naturalnych.

 

Logo PDF Certyfikat podpisania Deklaracji Odpowiedzialnego Biznesu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej