Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Władze

Funkcję bieżącego kierowania Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. sprawuje Zarząd powołany przez Radę Nadzorczą.

 

Skład Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.:

Grzegorz Jurczyk - Prezes Zarządu

Pierre-Vincent Martin - Członek Zarządu 

 
 
Skład Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.:

Pier-Paolo Dipaola - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dominique Barthalon - Członek Rady Nadzorczej

Jean-François Bourdeaux – Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Rozłucki - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Andrzej Paliło - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu AudytuReprezentacja Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce:

Grzegorz Jurczyk - Reprezentant zagranicznego zakładu ubezpieczeń w oddziale