Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Ubezpieczenie Protektor

Terminowe Indywidualne i Rodzinne Ubezpieczenie na Życie Protektor

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "Protektor" zostało utworzone z myślą o osobach, które pragną ubezpieczyć życie i zdrowie swoje oraz swojej rodziny.
Polecane jest tym, którzy doceniają potrzebę zabezpieczenia siebie i najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych, a jednocześnie nie są skłonni do podejmowania wieloletnich zobowiązań.
Okres ubezpieczenia wynosi 1 rok z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne lata, nie dłużej niż do osiągnięcia przez ubezpieczonego 65 roku życia.

 

Zalety Terminowego Ubezpieczenia na Życie "Protektor" to:

  •  kompleksowa ochrona dla całej rodziny
  •  szeroki zakres ochrony obejmujący świadczenia o charakterze finansowym, jak również bogaty pakiet usług assistance medycznego, tj. m.in. wizyta pielęgniarki, lekarza, transport do szpitala lub transport sprzętu rehabilitacyjnego
  •  ochrona ubezpieczeniowa działająca przez całą dobę na całym świecie
  •  możliwość zmiany wariantu w trakcie trwania ochrony
  •  tymczasowa ochrona już od momentu złożenia wniosku i opłacenia składki
  •  uproszczona procedura zawierania umowy
  •  automatyczna ocena ryzyka
  •  świadczenie z ubezpieczenia jest nieopodatkowane

 

PDF Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Protektor

 

PDF Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Protektor

 

PDF Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Protektor z dnia 24.10.2014 r.

 

PDF Aneks nr 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Protektor

 

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku ubezpieczenie zostało wycofane z naszej oferty.
Klienci, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed tą datą, nadal objęci są ochroną ubezpieczeniową.

 

Adres do korespondencji dla Klientów:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

pl. Piłsudskiego 2

00-073 Warszawa