Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Ubezpieczenie Terminowe

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Terminowe Ubezpieczenie na Życie jest atrakcyjnym produktem szczególnie dla osób unikających długotrwałych zobowiązań.
Celem ubezpieczenia jest zapewnienie finansowej ochrony w przypadku wystąpienia różnych nieprzychylnych zdarzeń losowych.
Okres ubezpieczenia wynosi 1 rok z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne lata aż do osiągnięcia przez ubezpieczonego 65. roku życia.

Zalety Terminowego Ubezpieczenia na Życie Cardif to:

  • kompleksowość ochrony
  • możliwość zabezpieczenia siebie jak również rodziny na wypadek zdarzeń związanych z życiem i zdrowie 
  • możliwość automatycznego odnawiania ubezpieczenia
  • atrakcyjny poziom składek w stosunku do zakresu ochrony
  • wybór częstotliwości opłacania składek 
  • nieopodatkowane świadczenie
  • uproszczona procedura zawierania ubezpieczenia

Logo PDF Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

Logo PDF Aneks do Ogólnych Warunków Terminowego Ubezpieczenia na Życie

 

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku ubezpieczenie zostało wycofane z naszej oferty.
Klienci, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed tą datą, nadal objęci są ochroną ubezpieczeniową.

 

Adres do korespondencji dla Klientów:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

pl. Piłsudskiego 2

00-073 Warszawa