Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Ubezpieczenie Posagowe

Posagowe Ubezpieczenie na Życie

Posagowe Ubezpieczenie na Życie  przeznaczone jest dla osób pragnących zabezpieczyć finansowo przyszłość swoich dzieci.
Środki gromadzone w ramach ubezpieczenia tworzą kapitał, który w przyszłości ułatwi dziecku wejście w dorosłe życie.
Ubezpieczenie obejmuje okres nie krótszy niż 10 lat.

 

Logo PDF Ogólne Warunki Posagowego Ubezpieczenia na Życie

Logo PDF Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Posagowego Ubezpieczenia na Życie

Logo PDFAneks nr 2 do Ogólnych Warunków Posagowego Ubezpieczenia na Życie

Logo PDFAneks nr 3 do Ogólnych Warunków Posagowego Ubezpieczenia na Życie

 

Z dniem 1 maja 2014 roku ubezpieczenie zostało wycofane z naszej oferty.
Klienci, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed tą datą, nadal objęci są ochroną ubezpieczeniową.

 

Adres do korespondencji dla Klientów:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

pl. Piłsudskiego 2

00-073 Warszawa