Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Ubezpieczenie z Funduszem Kapitałowym

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Kapitałowym

Ubezpieczenie z Funduszem Kapitałowym pozwala klientom swobodnie określać wysokość wpłacanej składki i decydować, na co będzie przeznaczona.
Ubezpieczenie jest zawierane na czas nieokreślony, ochrona ubezpieczeniowa trwa przez całe życie.

 

Logo PDF Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Funduszem Kapitałowym

Logo PDF Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Funduszem Kapitałowym

Logo PDFAneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Funduszem Kapitałowym

Logo PDFAneks nr 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Funduszem Kapitałowym

 

Z dniem 1 maja 2014 roku ubezpieczenie zostało wycofane z naszej oferty.
Klienci, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed tą datą, nadal objęci są ochroną ubezpieczeniową.

 

Adres do korespondencji dla Klientów:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

pl. Piłsudskiego 2

00-073 Warszawa