Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Ubezpieczenie Inwestycyjne

Indywidualne Inwestycyjne Ubezpieczenie na Życie

Ubezpieczenie Inwestycyjne jest formą połączenia ochrony ubezpieczeniowej z dogodną możliwością inwestowania.
Produkt przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zarówno ochroną życia, jak i pomnażaniem kapitału poprzez aktywne lokowanie zgromadzonych oszczędności w Fundusze Kapitałowe Cardif.
Ubezpieczenie jest zawierane na czas nieokreślony, ochrona ubezpieczeniowa trwa przez całe życie.

 

Logo PDF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego

Logo PDF Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego

Logo PDFAneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego

 

Z dniem 1 maja 2014 roku ubezpieczenie zostało wycofane z naszej oferty.
Klienci, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed tą datą, nadal objęci są ochroną ubezpieczeniową.

 

Adres do korespondencji dla Klientów:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

pl. Piłsudskiego 2

00-073 Warszawa