Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne Cardif

Indywidualne Konto Emerytalne Cardif zostało stworzone dla osób zainteresowanych indywidualną formą oszczędzania w ramach III filaru.
Maksymalna wysokość wpłat na indywidualne konto emerytalne nie może przekroczyć 300% wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Ubezpieczenie jest zawierane na czas nieokreślony.

 

Logo PDF Ogólne Warunki Inwestycyjnego Ubezpieczenia na Życie IKE Cardif

Logo PDF Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Inwestycyjnego Ubezpieczenia na Życie IKE Cardif

Logo PDFAneks nr 2 do Ogólnych Warunków Inwestycyjnego Ubezpieczenia na Życie IKE Cardif

 

Z dniem 1 maja 2014 roku ubezpieczenie zostało wycofane z naszej oferty.
Klienci, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed tą datą, nadal objęci są ochroną ubezpieczeniową.

 

Adres do korespondencji dla Klientów:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

pl. Piłsudskiego 2

00-073 Warszawa