Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Ubezpieczenie kart kredytowych

 

Ochrona ma na celu zabezpieczenie finansowe banku wydającego kartę, a także Ubezpieczonego i jego najbliższych przed sytuacją w której Ubezpieczony przestanie spłacać zadłużenie na rachunku karty z powodu:

 •  śmierci bądź śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
 •  trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
 •  czasowej niezdolności do pracy
 •  utraty pracy
 •  poważnego zachorowania
 •  hospitalizacji

W przypadku śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz poważnego zachorowania uregulujemy Państwa saldo zadłużenia w dniu zajścia zdarzenia.

Natomiast w momencie wystąpienia czasowej niezdolności do pracy, utraty pracy  zapewnimy Państwu spłatę określonej kwoty salda zadłużenia przez okres kilku miesięcy.

  Dodatkowo oferujemy Państwu ochronę na wypadek wystąpienia:

 •  nieuprawnionego użycia karty
 •  rabunku gotówki
 •  kradzieży i całkowitego zniszczenia zakupów

 

Główne zalety naszej oferty :

 •  ochrona ubezpieczeniowa dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta
 •  produkt ubezpieczeniowy zintegrowany z produktem finansowym
 •  uproszczona procedura przystąpienia do ubezpieczenia
 •  zabezpieczenie finansowe - spłata salda zadłużenia w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych
 •  proste i profesjonalne procesy obsługi
 •  uatrakcyjnienie klasycznego produktu bankowego