Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Ubezpieczenie posiadaczy ROR

Ochrona ma na celu zabezpieczenie finansowe ubezpieczonego i jego najbliższych przed sytuacją, w której ubezpieczony przestanie spłacać zadłużenie na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym z powodu:

 • śmierci bądź śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
 • czasowej niezdolności do pracy
 • utraty pracy
 • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

W przypadku śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy uregulujemy Państwa saldo zadłużenia w dniu zajścia zdarzenia.

Natomiast w momencie wystąpienia czasowej niezdolności do pracy, utraty pracy i pobytu w szpitalu zapewnimy Państwu spłatę określonej kwoty salda zadłużenia przez okres kilku miesięcy.

Główne zalety naszej oferty :

 • ochrona ubezpieczeniowa dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta
 • produkt ubezpieczeniowy zintegrowany z produktem finansowym
 • uproszczona procedura przystąpienia do ubezpieczenia
 • zabezpieczenie finansowe - spłata salda zadłużenia w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych
 • proste i profesjonalne procesy obsługi
 • uatrakcyjnienie klasycznego produktu bankowego