Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Ubezpieczenie NNW i Hospitalizacji

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Hospitalizacji zapewnia wsparcie finansowe ubezpieczonemu oraz jego rodzinie w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych.

Istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową współmałżonka  i dzieci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie obejmuje zakres następujących zdarzeń:

  •  śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w postaci sumy ubezpieczenia wypłacane jest jednorazowo
  •  hospitalizacja - świadczenie w postaci dziennego ryczałtu za każdy dzień pobytu w szpitalu, nawet do 12 miesięcy.
  • dodatkowo: Pakiet Assistance Medyczny

 

Do zalet naszego ubezpieczenia należy:

  •  łatwa procedura przystąpienia do ubezpieczenia
  •  minimum formalności – niewymagane dokumenty o stanie zdrowia
  •  bezgotówkowa obsługa ubezpieczenia – jedynie miesięczna opłata i brak dodatkowych kosztów
  •  natychmiastowa ochrona ubezpieczeniowa - już od następnego dnia po zakupie
  •  ochrona obowiązująca 24 godziny na dobę na całym świecie
  •  niski koszt ubezpieczenia
  •  możliwość objęcia ochroną najbliższej rodziny – dostępne są różne pakiety, które w dowolnym momencie można bezpłatnie zmienić