Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Ubezpieczenie stałych płatności


Ubezpieczenie Stałych Płatności jest doskonałą formą zabezpieczenia finansowego.

W przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem Cardif zapewnia środki
na pokrycie stałych zobowiązań takich jak: opłaty za prąd, telefon, gaz.

Suma ubezpieczenia to ustalona „krotność" stałych, miesięcznych wydatków ubezpieczonego.

Ubezpieczenie obejmuje następujące zdarzenia:

 •  czasowa niezdolność do pracy
 •  trwała niezdolność do pracy
 •  utrata pracy
 •  poważne zachorowanieKorzyści dla Partnera:

 •  stworzenie nowego centrum przychodów
 •  uatrakcyjnienie klasycznego produktu bankowego
 •  dodatkowe zabezpieczenie wypłacalności Klienta
 •  przejrzyste procesy obsługi
 •  zwiększenie lojalności Klientów


Korzyści dla Klienta:

 •  gwarancja pokrycia stałych zobowiązań
 •  brak konieczności potwierdzania kwoty wydatków
 •  niski koszt ubezpieczenia