Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Dane kontaktowe

  

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; KRS 0000048866.
Kapitał Akcyjny wynosi 30 000 000 złotych i jest w pełni opłacony. NIP 525-20-30-109
adres: pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa

Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000026002.
Kapitał zakładowy zagranicznego zakładu ubezpieczeń Cardif Assurances Risques Divers Societe Anonyme S.A.
wg prawa francuskiego, który oddział utworzył, wynosi 12 480 000 euro i jest w pełni opłacony. NIP 526-25-57-344 
adres: pl. Piłsudskiego 2, 00-073 WarszawaSekretariat: tel: 22 529 01 23, fax: 22 529 01 11, e-mail: cardif@cardif.pl

 

Jeśli jesteście Państwo naszymi Klientami i potrzebujecie informacji dotyczącej Państwa ochrony lub chcecie poznać szczegóły naszej oferty ubezpieczeniowej w zakresie indywidualnej ochrony, zapraszamy do kontaktu pod numerami infolinii: 801 801 111, 22 319 00 00; fax: 22 529 01 01 (od poniedziału do piątku od 9:00 do 17:00)

 
Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla instytucji finansowych, zapraszamy do wysyłania zapytań na adres e-mail: bancassurance@cardif.pl


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą telemarketingową, zapraszamy do wysyłania zapytań na adres e-mail: telemarketing@cardif.pl