Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Ład korporacyjny

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. przyjęło do stosowania zasady określone w dokumencie „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych", wydanym w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, którego celem jest określenie relacji wewnętrznych i zewnętrznych instytucji nadzorowanych, w tym relacji z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Towarzystwo tymczasowo nie stosuje § 13 ust. 1, 5 oraz § 16 z powyższego dokumentu. 

 

 Logo PDF Struktura organizacyjna