Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Wykaz OWU i SWU

 

W związku z Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakłady ubezpieczeń zostały zobowiązane do zamieszczania na swojej stronie internetowej od dnia 1 stycznia 2016 roku wszystkich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz innych umów powiązanych z oferowanymi produktami.

 

Poniżej prezentujemy wykaz OWU i SWU przygotowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oraz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce w podziale na dwa okresy czasowe - dla Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed 1 kwietnia 2015 roku oraz dla Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia po 1 kwietnia 2015 roku.

 

przed 1 kwietnia 2015 roku

Wykaz OWU i SWU

Po 1 kwietnia 2015 roku

Wykaz OWU i SWU