Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Ochrona Danych Osobowych

  

Sprawdź jak dbamy o dane naszych Klientów:

 Logo PDFCele i zasady przetwarzania danych osobowych

 

Z Administratorem danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem: 


Michał Gorczyca
Inspektor Ochrony Danych
Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
lub pod adresem email: iod@cardif.pl

 

Michał Gorczyca
Inspektor Ochrony Danych
Cardif Assurances Risques Divers S.A.
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
lub pod adresem email: iod@cardif.pl